• Tentoonstelling De Schepping


  Te bezichtigen vanaf 24 september 2011 in de Bethelkerk, Drachten
  “Nee, mijn jongen, de aarde is geen dood ding, maar een levend wezen,net zoals wij mensen en levend wezen zijn. En net als wij heeft de aarde een ziel. Er zal een tijd komen, dat de mensen daar geen weet meer van hebben. Ach, wat zal de aarde in die dagen veel moeten lijden.Want de mensen zullen haar beschouwen als een ding, dat ze naar eigen goeddunken kunnen gebruiken. Ze zullen het lijden van de aarde niet verstaan,want hun zintuigen zullen zo afgestompt zijn, dat zij niet meer zullen horen, hoe de aarde steunt en kreunt.En zo zal de aarde in die dagen sterven aan de pijn die haar wordt aangedaan.

  Johannes en Prochoros zitten op hun vertrouwde plek op de berghelling, niet ver van de grot vandaan. Prochoros knikt, niet begrijpend. Hoe kan dat nou vader? Je voelt toch dat aarde leeft? Als je kijkt naar de vogels ,wanneer je luistert naar het ruisen van de zee, en je ziet hoe de bloemen elke morgen opengaan naar de zon, dan weet je toch dat de aarde leeft?
  Johannes schudt bedachtzaam zijn hoofd. Het is ook onbegrijpelijk, maar eenmaal zal de tijd komen dat de mensen dat vermogen om in alles het stille leven aan te voelen verloren hebben.En daarom zullen zij ook niet meer het stille gelaat van God kunnen ontwaren in al wat leeft om ons heen.

  De mensen zullen in hun arrogantie denken dat zij het middelpunt van de aarde zijn, waar alles om draait, en zij zullen niet willen geloven, dat er leven bestaat waar hun verstand dat niet bewijzen kan. Ernstig kijkt Johannes voor zich uit. Nu hij die donkere tijd die komen gaat schouwt: Juist wanneer zij het zo nodig hebben om het geheim dat in de boodschap van de engel besloten ligt te verstaan, zullen zij het achteloos terzijde leggen als beelden uit een ver verleden die er niet meer toe doen. Weer knikt Johannes ernstig en bedachtzaam: “Ja,dan zal het aankomen op de verzegelden. Op hen, die blijven hopen op wat komen gaat. Want om hen zal God trouw blijven aan de mensen. En naar hen zal Jezus Christus de eerste stralen van zijn naderende majesteit vooruit zenden…..

  Uit: de ziener van Patmos, Hans Stolp
  Jan Kooistra aan het woord:
  Al lange tijd liep ik rond met een fascinerende gedachte… Ik heb een prachtig talent gekregen, en daar ben ik elke dag blij en dankbaar voor. Maar je zou er over na kunnen denken om God iets terug te geven met het talent wat je gekregen hebt. Dat was een fascinerende gedachte….Een kado voor God te maken! Niet iets voor mezelf, voor de galerie of voor opdrachtgevers, maar speciaal voor God!

  Zo ben ik begonnen februari 2010. Ik had besloten dat ik zeven grote olieverf doeken zou gaan maken, die over de eerste teksten in de bijbel zouden gaan. Ik besloot te gaan werken op het formaat 150-160 en heb de linnen doeken op maat laten maken . In de mooiste kwaliteit die er te koop is. Voor God maak je toch het allermooiste?

  Maar eerst maakte ik schetsen en voorstudies…
 • Tentoonstelling De Schepping


  Te bezichtigen vanaf 24 september 2011 in de Bethelkerk, Drachten
  Genesis 1.vers 1.
  “Sinds het begin is God schepper, van de hemelen en de aarde. De aarde is woestheid en warboel geweest, met duisternis op het aanschijn van de oervloed. Maar adem van God reeds wervelend over het aanschijn van het water, dan zegt God: Kome er licht!! En er komt licht…..God ziet het licht aan: Ja, het is goed! Zo brengt God scheiding aan tussen licht en duisternis. God roept tot het licht ”Dag” en tot het duister heeft hij geroepen “Nacht”.
  Er komt een avond en een ochtend: een dag."

  De 1e dag.

  Het is 27 februari 2010.
  Eerst de verhoudingen van de aardbol bepalen. Met het schildersmes ga ik grote stukken structura aanbrengen. Dan strooi ik er zand in.Oerzand, door niemand ooit aangeraakt, uit onze friese bodem , opgespoten voor het graven naar een wel van 53 meter diepte…Op de plaats waar vroeger de kleine houten woning van mijn ouders had gestaan. De eerste kleuren zet ik op het doek. Mooi idanthreen blauw, vermengd met wit en cevreblauw. Prachtige Koninklijke kleuren, die de aarde, die voor het eerst in licht verschijnt, een schitterende glans zullen geven. Ik strooi er nog ander zand over, dit keer zand voor mij speciaal meegebracht uit Nieuw Zeeland… Zand van vulkanische oorsprong, uit de diepten der aarde...samengebracht met zand hier uit Friese Bodem. Zo ontmoeten de uitersten der aarde elkaar.
  De aarde was woest en leeg en donker…Wat moet het donker geweest zijn op aarde.. Zonder licht van zon, maan, sterren en planeten….Aardedonker...Het duister symboliseer ik door zwarte verf te gebruiken. Dan komt het moment …LICHT !!! Goddelijk licht komt er, een woeste en lege aardbol, maar in Goddelijk licht gehuld...Zo schilder ik door. Het zwart in het schilderij symboliseert de eerste duisternis en die zal nooit meer terugkeren. De eerste dag… en ook ik zie dat het goed is.

  detail schilderij 1
  < detail >
 • Tentoonstelling De Schepping


  Te bezichtigen vanaf 24 september 2011 in de Bethelkerk, Drachten

  De 2e dag

  Genesis 1, vers 6. Dan zegt God: Kome er een gewelf in het water- Kome er scheiding tussen water en water! Dan maakt God het gewelf en brengt scheiding aan tussen de wateren onder het gewelf en de wateren boven het gewelf. Zo komt het tot stand. God roept tot het gewelf hemel. Er komt een avond en een ochtend: tweede dag.
  Ik ben al weer druk bezig met de voorbereidingen. Ik maak weer voorstudies en voorbereidende schetsen. De tweede dag. Water beneden en scheiding tussen de wateren... Het gewelf (uitspansel) ter voorbereiding als een huis voor de mens om veilig te kunnen wonen. Denk aan psalm 89: een altijd veilig huis, vast als de Hemel zelve. Ik besluit eerst de zee te schilderen. In dit schilderij werk ik met blauwen zoals kobalt en cereoleum. Een onstuimige zee, want immers, God brengt scheiding aan. God maakt dus niet iets nieuws maar deelt iets in tweeen. Water onder het gewelf en water boven het gewelf. Een grote watermassa die zich verplaatst boven de zee en indrukwekkende wolkenpartijen vormt. Wolkenluchten schilder ik in de mooiste nuances en zachte wolkachtige overgangen. En zo roept God tot het gewelf “Hemel”..en dan wordt het weer avond en weer ochtend.
  detail schilderij 1
  < detail >
 • Tentoonstelling De Schepping


  Te bezichtigen vanaf 24 september 2011 in de Bethelkerk, Drachten

  De 3e dag

  Dan zegt God dat de wateren onder de hemel te hoop lopen naar een oord en zichtbaar worde op het droge! God roept tot het droge "aarde" en tot de wateren heeft Hij geroepen "zeeën". God ziet het aan en het is goed. Dan zegt God: Laat de aarde groen doen groeien, een gewas dat zaad zaait, vruchtdragend geboomte dat vruchten maakt naar zijn soort met daarin zijn zaad over de aarde. En de aarde brengt al wat groen is naar buiten, gewas dat zaad zaait naar zijn soort. God ziet het aan: ja, het is goed. Er komt een avond en er komt een ochtend: de derde dag.
  Dat moet weer fantastisch geweest zijn! Waterbeken, rivieren, meren en zeeën, watervallen en ga zo maar door. En dan dat de eerste groen! Als het ware de eerste lente op aarde! Hier zie je al de voorbereiding voor de 6e dag. De plaats waar de mens kan wonen en gelukkig zijn. Alles is gericht op woonplek en op zijn voeding. Ik begin met de aardbol groen te maken als symbool voor de nu groene aarde. Ik gebruik verschillende kleuren groen, die ik speciaal hiervoor maak. Zoals emerald en vermiljoen groen. Met Goddelijk licht over de groene aarde... Dan de watervallen die uitmonden in een beek, waarin de eerste waterlelies verschijnen. De bloesem van de bramen, het vruchtbare zaad, de opgerolde varens, wuivend riet en prachtig groen gras. Door de bomen schijnt het goddelijk licht... Immers, de zon was nog niet gemaakt, dus de eerste drie dagen waren gehuld in Goddelijk licht. Het is DAT licht dat glanst door het eerste groen...
  detail schilderij
  < detail >
 • Tentoonstelling De Schepping


  Te bezichtigen vanaf 24 september 2011 in de Bethelkerk, Drachten

  De 4e dag

  Dan zegt God: "Kome er: lichten aan het gewelf van de hemel om scheiding aan te brengen tussen de dag en de nacht." God maakt de twee grote lichten: Het grote licht voor het beheer van de dag, en het kleine licht voor het beheer van de nacht. En ook de sterren. God ziet het aan: ja, het is goed! Er komt een avond en een ochtend; de vierde dag.
  God maakt de zon, de maan , de sterren en planeten. Wat moet het daarvoor s’nachts donker geweest zijn op aarde. Immers, geen maan en geen sterren... Dit schilderij ga ik maken ik de prachtige kleuren van het heelal. Rijke blauwen, idanthtreen en kobalt, vermengt met alizarin rood en paarsen... Dat geeft prachtige gloedvolle kleuren. De maan schilder ik en vervolgens de geboorte van de zon... In vlammend geel, gemaakt met okers en cadmium. Groeien doet alles wat leeft, slechts onder de conditie van het licht. Zonder licht gaat immers ieder levend organisme dood. En dan al die miljarden sterren... Wat een prachtige lichten en geflonker aan het firmament! De sterren verbeeld ik weer door honderden kleine stippels en vlekjes in verschillende grote, sommige glaceer ik, andere laat ik stralend wit! Een bijzonder detail in dit schilderij is dat ik hierin kleine korrels van een Chondriet heb gebruikt. Chondriet is een meteoriet. Steenachtig materiaal, rechtstreeks van uit de ruimte. Zo oud als de zon zelf.
  detail schilderij
  < detail >
 • Tentoonstelling De Schepping


  Te bezichtigen vanaf 24 september 2011 in de Bethelkerk, Drachten

  De 5e dag

  Laten de wateren wemelen van het gewriemel van bezield leven en laat er gevogelte vliegen over de aarde, over het aanschijn van het gewelf,de hemel! En God schept de grote gedrochten en alle levende ziel die rondkruipt, waarvan de wateren zijn gaan wemelen, in hun soorten. En God ziet het aan: Ja, het goed! Dan zegent God hen en zegt: draagt vrucht, wees overvloedig, vul het water in de zeeën, en ook het gevogelte zij overvloedig op aarde.Er komt een avond en er komt een ochtend: de vijfde dag.
  Wat een moment als God voor het eerst deze stille, maar inmiddels prachtige wereld, met z’n groene valleien, bomen, struiken en wat dies meer, z’n beken en waterstromen, watervallen en rivieren met vogels en vissen bevolkt. Het gezang van de leeuwerik en de nachtegaal, de lijster en de kleine winterkoning, de spreeuw en de paradijsvogel, ze zijn er ineens allemaal. Wat een vrolijk gezang, wat een klank en kleur! En de zeeën nu bevolkt met de prachtigste vissen en zeedieren in de mooiste kleuren. Adembenemend vertonen zij Gods Majesteit. In de Statenvertaling lees ik o.a.: En God schiep de” groote walvisschen”. He, dat lees ik nergens anders... Maar wel heel mooi. Ik besluit te beginnen met de staart van de walvis te schilderen, weer gebruik ik idanthreen en sevre blauw en kobalten. Dan het water en “gewremel in de zee” Het moet vooral blauwachtig groen zijn, zo’n mooie heldere onderwaterkleur... Daarvoor meng ik de blauwen met groenen en gelen.. Dan de aardbol die ook blauw mee kleurt. En in het licht van God van waar de vogels het luchtruim gaan bevolken, zwermen vogels in de mooiste vormen en kleuren, ze vliegen en buitelen over elkaar heen van louter vreugde. Dat moet een overweldigend schouwspel zijn geweest!
  Het gewremel in de zee, tussen waterplanten en zee-wieren en wat dies meer zij, talloze vissen, in alle maten, vormen en kleuren, en zo LEEFT de zee! Wat een glorie Gods! En als de volgende morgen de zon op zal gaan zingen voor het eerst de vogels een loflied voor hun schepper.

  detail schilderij
  < detail >
 • Tentoonstelling De Schepping


  Te bezichtigen vanaf 24 september 2011 in de Bethelkerk, Drachten

  De 6e dag

  Brenge de aarde naar buiten: bezield leven in z’n soorten, vee, kruipend gedierte en wat in het wild leeft op aarde en vee in z’n soortenen al wat over de bloedrode grond kruipt. God ziet het aan: Ja, het is goed! Dan zegt God: Laat ons een mens- een roodbloedige maken naar ons beeld en als onze gelijkenis. God schept de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hen geschapen; mannelijk en vrouwelijk. Dan zegent God hen
  Dat gaat een rood schilderij worden. Rood en oranje, gloedvolle kleuren. De mens naar Gods beeld geschapen, vol aanbidding de handen uitstrekkend naar zijn schepper! De mens… mannelijk en vrouwelijk heeft Hij hen geschapen. et bloedrode heeft te maken met het feit dat bloed en leven identiek zijn. Joden mogen geen bloed eten, want in het bloed zit de ziel. Het gaat dus hierom dat de mens gerelateerd is aan God. Een wezen dat echt leeft: Naar Ons beeld en Onze gelijkenis. En de eerste opdracht aan de mens is: Rentmeester zijn over de schepping! Ik schilder de dieren erbij,die vanaf nu de aardbodem mogen bevolken. De mens met de leeuw en het lam, in een harmonie zoals God het bedoelde. De olifant, de wisent en de snelle kleine ree. De dieren die gelukkig mogen zijn in hun prachtige geschapen wereld. Een wereld vol van schoonheid en louter geluk.
  detail schilderij
  < detail >
 • Tentoonstelling De Schepping


  Te bezichtigen vanaf 24 september 2011 in de Bethelkerk, Drachten

  De 7e dag

  Voltooid worden de hemelen en de aarde en heel hun heirschaar. God voltooid op de zevende dag zijn werk dat Hij heeft gedaan:Hij houdt sabbat op de zevende dag van al zijn werk dat hij heeft gedaan. God zegent de zevende dag en heiligt die….
  Zo ben ik begonnen met het zevende en laatste schilderij. In tegenstelling met het zwart van het schilderij over het oerbegin wilde ik hier zuiver wit in gaan gebruiken. De schepping is voltooid! Op de achtergrond de kleuren van de eerst 6 schilderijen, tegelijk ook de kleuren van de regenboog als symbool voor Gods trouw. De gloed van de opgaande zon, in wiens licht de witte duif, de witte duif die op Jezus neerdaalde toen Hij gedoopt werd in de Jordaan. Als je goed kijkt zie je in het blauwachtige gedeelte sporen van water, veroorzaakt door water uit de rivier de jordaan in Israel. Als verwijzing naar de doop van Jezus. Het is dezelfde duif uit psalm 68: Gelijk een duif door ‘t zilverwit en ‘t goud wat op haar veed’ren zit, bij ’t licht der zonnestralen. De duif uit het oerbegin... De geest van God die zweefde op de wateren. Letterlijk: broedt op de chaos, het ongeordende. Het werkwoord wordt ook voor het broeden van vogels gebruikt. Waar Gods Geest gaat werken ontstaat nieuw leven. God schept alles door zijn Geest. Psalm 104:30
  Dus mag die Geest nu vrij rondvliegen boven alles wat Hij schiep, daarvan genieten en zien dat alles zeer goed is. Het zijn de geboorten van de hemelen en de aarde toen zij werden geschapen.

  detail schilderij
  < detail >